Energie-efficiëntie

Helemaal mee over energie-efficiëntie in 7 artikels

Helemaal mee over energie-efficiëntie in 7 artikels

De verwarmingsinstallateur is al lang niet meer louter de technische krak op het terrein. Nee, vandaag draagt hij meerdere petjes, waaronder dat van raadgever aan zijn klanten. Om die klanten goed te kunnen adviseren, moet de installateur wel op de hoogte zijn en blijven van de mogelijkheden ter verbetering van de energie-efficiëntie. Zo heeft de installateur een antwoord klaar op alle vragen van zijn klanten en kan hij oplossingen aandragen op maat van hun noden. Klaar voor een masterclass “energie-efficiëntie”? Neem dan deze 7 artikels eens door.

WTCB – Energetische doeltreffendheid van gebouwen: een beetje geschiedenis

Warmte-isolatie, prestaties van de onderdelen en technische uitrustingen, nieuwe technologieën: een overzicht van twintig jaar innovatie op het vlak van deenergetische doeltreffendheid van gebouwen.

Naar het artikel

 

Europees Parlement – Infopagina over energie-efficiëntie

Must read voor een goed begrip van het juridische kader van de Europese richtlijnen met betrekking tot energie-efficiëntie die op nationale schaal moeten toegepast worden. Een goede synthese van de basis van de reglementering, daarna aangepast aan elke lidstaat.

Naar de infopagina

 

WTCB – Energieprestatieregelgeving (EPR)

Lees de tekst van de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen en de vertaling ervan naar de drie Gewesten van ons land.

Naar het artikel

 

FOD Economie – Energie-efficiëntie

Deze pagina bundelt alle nuttige informatie over energie-efficiëntie in België. Van de Europese energie-efficiëntierichtlijn over de gewestelijke en regionale energie-instanties tot het federale energie-efficiëntiebeleid en statistieken.

Naar de pagina

 

CoExpert – Energie-efficiëntie in de bouw in een notendop

Tips om een gebouw energie-efficiënter te maken, met de focus op actieve en passieve oplossingen, en de geldende Europese reglementering.

Naar het artikel

 

The conversation – Wat is nodig voor energie-efficiëntie?

Een milieu- en maatschappijgerichte benadering van energie-efficiëntie met onder meer interessante video’s over een digitale verwarmingsketel en de voorstelling van een intelligent elektriciteitsnetwerk. Verder bevat dit artikel ook een link naar een boek van John Kotter over verandermanagement, met als doel het grote publiek te sensibiliseren over energiebesparingen.

Naar het artikel

 

ADEME – Energie-efficiëntie in de Europese Unie: overzicht van beleid en best practices van de lidstaten (pdf in het Engels)

ADEME, het Franse agentschap voor milieu en energiebeheer, bracht een echte bijbel uit over energie-efficiëntie in Europa. Daarin worden het energiebeleid en de doelstellingen per lidstaat besproken, alsook de thermische toepassingen in de bouwsector, de energieschaarste, best practices, performante installaties: alles passeert de revue.

Naar het document (pdf in het Engels)

Energie-efficiëntie is een zeer ruim thema dat continu evolueert en betrekking heeft op verschillende domeinen: reglementering, economie, milieu, maatschappij, industrie. Of een installateur zijn klant al dan niet kan overtuigen om zijn verwarmingssysteem te vernieuwen of een energiezuinige en milieuvriendelijke oplossing te installeren, is in grote mate afhankelijk van zijn inzicht in deze materie, alsook van de verwerking van nieuwe kennis en de regelmatige update van de bestaande kennis.

Bron : Fotolia / Yulyla

Commentaar

Klik hier om een reactie te plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *