Praktische gids Regelgeving

Balancering in de praktijk: welke oplossingen bestaan er om het eigen energieverbruik te verminderen?

solutions-equilibrage-vannes

Hydraulisch balanceren is een ideale oplossing om de energiefactuur van verwarmings- en airconditioningsinstallaties te verlagen. Door de ongelijke debietverdeling als gevolg van de opbouw van de netwerken te compenseren, wordt op elk punt van een gebouw immers voor een homogeen comfort gezorgd en wordt een te groot energieverbruik vermeden. In de praktijk wordt voor een dergelijke balancering gezorgd door het plaatsen van kleppen op strategische plaatsen in een netwerk om er het debiet van te kunnen controleren en balanceren. Zo bestaan drie grote categorieën van kleppen die zich aan het netwerk en het gebruik aanpassen: statische balanceerkleppen, dynamische balanceerkleppen met debietregeling en dynamische balanceerkleppen met verschildrukregeling. Laat ons samen de eigenschappen van elk van hen even overlopen.

Manuele of statische balanceerkleppen

Vanne d'équilibrage statique COMAP

Met de statische (of manuele) balanceerkleppen kunnen er precieze regelingen verricht worden op netwerken voor verwarming, sanitair water of airconditioning. Op die manier kan voor een nominaal waterdebiet gezorgd worden dat gebaseerd is op een gebruik van het netwerk bij volle belasting. Het drukverlies wordt daarbij verzekerd via een klep of sluitplaatje en de debietmeting wordt indirect verricht dankzij een meetnippel ter hoogte van de opening.

Manuele balanceerkleppen zijn bijzonder geschikt voor kleine eenpijpinstallaties of installaties met ventilatorluchtkoelers.  Ze worden aanbevolen in gebouwen met stijgleidingen of schachtkokers en worden met name gebruikt voor verwarmings-, ijswater- en warmwaternetwerken alsook bij vloerverwarmingsinstallaties.

Er bestaan twee types van manuele balanceerkleppen:

  • Kleppen met een vaste opening. Hier kan snel voor de benodigde balancering gezorgd worden: daarvoor volstaat het om het type van klep op het meettoestel in te geven.
  • Kleppen met een variabele opening. Bij dit type van klep wordt er op een andere manier gebalanceerd, aangezien de positionering van de klep voortdurend ingegeven moet worden op het meettoestel.

Tot slot dient nog opgemerkt dat, hoewel manuele balanceerkleppen tal van voordelen bieden, ze niet toelaten om het geluidscomfort te verbeteren: ze dempen de geluiden namelijk niet die er in het circuit van de installatie kunnen ontstaan.

Dynamische of automatische balanceerkleppen

Vanne d'équilibrage dynamique

Met dynamische balanceerkleppen met debietregeling (PICV) kan er een constant debiet gehandhaafd worden op het circuit, los van de variaties in verschildruk. Het balanceren gebeurt bovendien preciezer en sneller, wat energiebesparingen in de hand werkt. Het gebruik ervan wordt dan ook ten stelligste aanbevolen, wanneer er frequent drukverschillen in de installatie voorkomen. Een niet te verwaarlozen voordeel van dit type van klep is verder ook de eliminatie van de geluiden die er in het netwerk kunnen ontstaan, wat de gebruiker van een optimaal akoestisch comfort verzekert. Qua kostprijs zijn ze evenwel duurder dan een statische klep.

 

Het gebruik van dynamische balanceerkleppen (PICV) wordt ten slotte aanbevolen in middelgrote of grote gebouwen en meer bepaald voor ventilatorluchtkoelers. Dat laat zich verklaren door het feit dat deze bouwwerken met een variabel debiet in de retourstijgleidingen of in de horizontale appartementsvertakkingen te kampen hebben.

Balanceerkleppen met verschildrukregeling

Vanne d'équilibrage à pression différentielle

In tegenstelling tot de dynamische balanceerkleppen (PICV) handhaven de balanceerkleppen met verschildrukregeling (DPCV) een constante verschildruk in een vertakking. Zo zorgen ze permanent voor een stabiel en precies ∆P-bereik binnen het circuit, vooral bij een variabel debiet. Radiatoren met thermostatische kranen zijn een goed voorbeeld van het gebruik van balanceerkleppen met verschildrukregeling.

Het gebruik van dergelijke balanceerkleppen wordt in het bijzonder aanbevolen in hoge gebouwen en bij complexe installaties per vertakking, voor de verwarmingsnetwerken.

Net zoals de dynamische balanceerkleppen (PICV) zorgen de balanceerkleppen met verschildrukregeling daarnaast eveneens voor een vermindering van het energieverbruik en dempen ze de van het circuit afkomstige geluiden. Bovendien bieden ze het bijkomende voordeel dat ze de balancering en activering van het netwerk nog eenvoudiger maken!

Kortom, een juiste keuze van hydraulische balanceeroplossing is van bijzonder belang, met name wanneer u het comfort van de gebruikers wilt bevorderen of het energieverbruik wilt optimaliseren. En tot slot zijn ook de prijs en het plaatsingsgemak factoren die kunnen doorwegen op het moment dat er beslissingen genomen moeten worden. Zo is er voor elke uitdaging een oplossing!

Lees ook : Waarom is het zo belangrijk om een netwerk te balanceren?

Bron : Flickr (Jon)