Praktische gids Waterzuivering

#1 – Behandeling van huishoudelijk water: waarom en hoe?

importance-traitement-eau-residentielle (1)

48. Aan zoveel kwaliteitscriteria moet ons huishoudelijk water in België gemiddeld beantwoorden. En toch, ondanks deze strikte regelgeving komen door menselijke activiteit (landbouw, industrie, ziekenhuizen, transport, …) mogelijk schadelijke stoffen vrij. Die komen voor in de natuur en later ook in het leidingwater, zij het in lagere concentraties. Dat leidingwater is in de ene regio harder dan in de andere, wat voor kalkaanslag op leidingen en huishoudtoestellen zorgt. In die optiek is de behandeling van het drinkwater met bijkomende toestellen een noodzaak. In dit artikel beschrijven we welke waterbehandelingsoplossingen eenvoudig door een vakman kunnen geïnstalleerd worden.

Weg met de smaak en geur van chloor in kraantjeswater

Het probleem

Elk jaar wordt in Wallonië 385 miljoen kubieke meter water geproduceerd voor de drinkwaterbevoorrading in Wallonië, Brussel en Vlaanderen (milieu-indicatorenrapport 2014). Gemiddeld verbruikt de Belg 94 liter water per dag. Om dat huishoudelijk water tijdens het transport te beschermen tegen eventuele verontreinigingen, wordt er chloor aan toegevoegd. Daardoor krijgt drinkwater echter een uitgesproken smaak en een specifieke geur. Het stuurt nogal wat consumenten in de richting van flessenwater in plaats van kraantjeswater. Nochtans valt het geur- en smaakprobleem relatief eenvoudig te verhelpen.

De oplossing

De slechte smaak of de kwalijke geur van leidingwater kan verholpen worden met filters, hetzij op de toevoerleiding van het water, hetzij onder de kraan. Die filters werken over het algemeen op basis van actieve koolstof en hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Weg met kalk

Het probleem

Water dat te hard is – en dus te veel kalk bevat – leidt vroeg of laat tot verstopte leidingen, met een verlaagde efficiëntie tot gevolg. Hard water zorgt daarnaast ook voor kalkaanslag op sanitaire installaties en huishoudtoestellen. En dat kan vervelende gevolgen hebben voor de gebruikers. Waarom water op de ene plaats harder is dan op de andere heeft te maken met de kwaliteit van de bodem waar het water doorstroomt voor het in het leidingnet terechtkomt. In België is de waterhardheid van nature uit het hoogste in het noorden van het land, in een horizontale strook die zich uitstrekt van West-Vlaanderen tot Limburg.

De oplossing

Om kalk te behandelen zijn er zowel chemische als fysieke oplossingen:

  • Chemische kalkbehandeling: de vaakst gekozen oplossing is de plaatsing van een waterontharder of waterverzachter. Die is uitgerust met een filter met kunstharskorrels. Zij zorgen er via ionenwisseling voor dat kalk en magnesium – de boosdoeners van kalkaanslag – uit het water worden gehaald en natrium aan het water wordt afgegeven. Deze oplossing is vooral aangewezen voor sanitair warm water, aangezien het hogere natriumgehalte het drinkwater er niet smakelijker op maakt.
    Ook een polyfosfaatfilter kan de kalkafzetting en de corrosie van de distributiesystemen voor warm en koud water tegengaan. Daarbij moet het polyfosfaatgehalte evenwel onder 5 mg/L blijven, anders is het water niet meer drinkbaar. Die drempel kan overschreden worden bij een langdurig contact van het water met de polyfosfaatkristallen, bijvoorbeeld bij niet-gebruik door een lange afwezigheid
  • De plaatsing van een elektronische of magnetische ontkalker: een ontkalker of antikalksysteem verwijdert kalksteen niet, maar neutraliseert het effect ervan aangezien de kalkdeeltjes in het water blijven zweven en zich niet afzetten op sanitaire installaties of huishoudtoestellen. Deze oplossing wordt geplaatst op de toevoerleiding of ter hoogte van het aftappunt.
Over hetzelfde thema : Dichtgeslibde verwarmingscircuits: met welk materiaal vermijd je ze het best?

Weg met bacteriën en vervuilende stoffen in het water

Het probleem

De talrijke controles met het oog op een goede kwaliteit van het leidingwater ten spijt, overschrijdt de hoeveelheid vervuilende stoffen in het water soms de reglementaire drempelwaardes. Dit probleem is het grootst in landelijke gebieden, waar landbouwers hoge concentraties aan pesticiden en onkruidverdelgingsmiddelen gebruiken.

De oplossing

Om verontreinigingen uit het leidingwater te halen voor het wordt gebruikt, kunnen particulieren filterpatronen laten installeren op de toevoerleiding of onder de kraan. Meestal zijn deze filters gevuld met actieve kool. Om ook de bacteriën in het water te neutraliseren, kan deze oplossing aangevuld worden met een UVC-lamp.

Voor elk mogelijk probleem met leidingwater (smaak, geur, kalk, bacteriën en vervuilende stoffen) kan je als installateur een of meerdere geschikte oplossingen voorstellen aan je klanten. Op die manier overtuig je de consument om kraantjeswater te gebruiken en kan hij bovendien besparen. Goed om weten ten slotte is dat er ook waterbehandelingscentrales bestaan die verschillende technologieën combineren waardoor alle problemen tegelijk worden aangepakt.

Ontdek andere artikelen over ons speciaal dossier waterbehandeling

Waarom een waterontharder plaatsen?
↣ Welke behandeling voor hemelwater?
↣ Zijn er betrouwbare alternatieven voor de waterontharder?

Bron : Pexels / PS Photography

Commentaar

Klik hier om een reactie te plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *