Innovatie

Installateur, beroep in volle verandering

Installateur, beroep in volle verandering

De afgelopen jaren heeft het beroep van installateur een grondige evolutie doorgemaakt. Heel lang werd de loodgieter-verwarmingsinstallateur beschouwd – en beschouwde hij zichzelf – als een ervaren rot op het terrein. Zijn rol bestond er vooral in sanitaire installaties, verwarmingssystemen en airco’s te installeren of te herstellen. Dat volstaat vandaag niet meer. De verwachtingen en de behoeftes van de gebruikers zijn veranderd, en dus moet ook de installateur over nieuwe competenties beschikken.

Knowhow vergroten: een must voor de installateur

Vroeger kozen klanten voor een vakman op basis van zijn ervaring, vandaag doen ze dat vooral op basis van zijn expertise. De toegang tot informatie was nog nooit zo eenvoudig, zeker niet sinds bijna iedereen online kan. De verwarmingsinstallateur krijgt dus veel meer dan vroeger te maken met overgeïnformeerde klanten, en dat is niet altijd een goede zaak. Enerzijds biedt het de vakman wel de kans om meer diepgaande uitleg te geven en complexere realisaties voor te stellen, anderzijds is er altijd het risico dat de klant het vertrouwen verliest omdat hij elders iets anders heeft gezien – of begrepen – dan wat de installateur vertelt.

Voor de vakman komt het er dus op aan zich continu te informeren, te documenteren of bij te scholen over de technieken en producten die vandaag op de markt zijn. Dat kan via zelfstudie, officiële opleidingen of uitwisselingen met andere professionals uit de sector (andere installateurs, vakverenigingen, fabrikanten, …).

Lees ook : Waarom de RESCert-certificatie behalen? ⟡

Knowhow overbrengen: zo maak je echt het verschil als installateur

Om de referentie te blijven in de ogen van zijn klanten, moet de installateur ook een echte raadgever worden, en zelfs meer dan dat! De werkelijkheid leert dat er op dit vlak nog heel wat marge is voor veel installateurs. Over het algemeen weten ze wel hoe ze hun knowhow kunnen vergroten – door continue bijscholing –, maar die knowhow delen met de buitenwereld, is een ander paar mouwen.

De loodgieter-verwarmingsinstallateur is vaak nog niet de beste luisteraar. Dat is nochtans nodig wil hij iets meer “marketeer” worden. Dat betekent dat hij eerst de concrete behoeftes van de klant moet begrijpen en daarna, op basis van zijn knowhow, efficiënte en conforme installaties moet voorstellen die aangepast zijn aan de noden, de smaak en het budget van de klanten. De installateur kan bijvoorbeeld een reeks offertes uitwerken voor de verschillende vragen die hij geregeld krijgt, voor diverse budgetten en niveaus van complexiteit. Daarna werkt hij een aantal handige overzichten met argumenten uit die hem kunnen helpen bij de voorstelling, of de verdediging, van zijn offertes aan de klant. Het uiteindelijke doel van de installateur is altijd te verkopen, maar ook en vooral op te treden als een echte raadgever om het verschil te maken in een zeer competitieve markt.

De installateur moet zijn knowhow continu bijwerken, maar die ook delen om prospects te overtuigen en klanten aan hem te binden. In se is er op dit vlak geen verschil met andere beroepen. Slaagt de installateur erin beide aspecten te combineren, dan ligt de weg open naar groei en naar nieuwe projecten.