Praktische gids Regulering

De debietregeling van verwarmingsinstallaties: de garantie van een efficiënte en duurzame installatie

equilibrage-debit

De hydraulische debieten bepalen het watervolume per tijdseenheid dat door een verwarmingsnetwerk zal circuleren. Hun definitie is onontbeerlijk voor een goede dimensionering van een installatie en geeft de gebruiker een op het vlak van de energie geoptimaliseerd verwarmingssysteem. Hierna vind je alles wat je moet weten om de hydraulische debieten correct te bepalen en te regelen.

Hoe bepaal je ze?

De hydraulische gegevens van een verwarmingsinstallatie stellen de installateur in staat om zijn klant advies te geven over een aangepaste en op lange termijn leefbare verwarmingsinstallatie. De hydraulische debieten behoren tot de belangrijkste gegevens, want hun meting voorkomt het risico van een over- of onderdimensionering van de installatie.

Er zijn een aantal voorbereidingen nodig om de hydraulische debieten te bepalen:

 • Eerst berekenen we de waarde van het warmteverlies in elk te verwarmen lokaal. Dit is een primordiale fase, want ze stelt ons in staat om het te installeren thermische vermogen te berekenen.
 • Daarna definiëren we het voor elke straler vereiste debiet. Op die manier kunnen we het netwerk berekenen en meer bepaald de buizen die we moeten gebruiken en de warmteverliezen.
  • De warmteverliezen zijn het gevolg van de keuze van de gebruikte componenten en de manier waarop de installatie wordt ontworpen.
  • De keuze van de diameter hangt af van het te vervoeren vermogen (in samenhang met de maximale snelheid van de vloeistof in het netwerk).

  Een verkeerde keuze kan allerlei gevolgen hebben, van een oververbruik tot de onmogelijkheid om het gewenste comfort te verzekeren.

 • Tot slot gaan we de installatie uitbalanceren, om de onvermijdelijke afwijkingen in het netwerk te corrigeren.

Alleen met deze manier van werken kunnen we de debieten bepalen en regelen. Merk op dat er een samenwerking nodig is tussen het technische studiebureau en de installateur opdat die laatste over alle gegevens zou beschikken die voor een goede installatie nodig zijn.

Lees over hetzelfde thema: Welke hydraulische gegevens meten en waarom?

Hoe controleert u ze?

De balanceerkleppen zijn uitgerust met aansluitingen voor meettoestellen (debietmeters) die het debiet in de aftakkingen van het netwerk meten. Dankzij de debietmeting kunnen we nagaan of de berekende regelingen het verwachte resultaat opleveren.

Lees over hetzelfde thema:

Zoom op het balanceren

Het balanceren lijkt ingewikkeld – of heeft de naam dat te zijn – maar is een van de essentiële functies van verwarmingsinstallaties. Om effectief te zijn, moet het op een goed berekend en uitgevoerd netwerk gebeuren. Het is bedoeld om een goed model nog beter te maken, niet om ontwerpfouten te compenseren.

Verschillende soorten balancering

De balancering kan automatisch of manueel gebeuren:

 • Manueel balanceren:
  We brengen een maximaal debiet in de kring tot stand, gebaseerd op een gebruik met volledige belasting. In dit systeem moeten we bepaalde componenten regelen, zoals manuele kranen met dubbele regeling, thermostatische kranen met regelbaar Kv, regelkoppelingen of balanceerkleppen.
 • Automatisch balanceren:
  Afhankelijk van het type installatie kan het nodig zijn het debiet te sturen terwijl het op een zo constant mogelijk niveau blijft (bijvoorbeeld voor ventilerende convectoren), of te verzekeren dat de differentieeldruk tussen vertrek en terugkeer zo constant mogelijk is (bijvoorbeeld voor thermostatische kranen). Dat moet automatisch gebeuren opdat de algemene efficiëntie van het netwerk maximaal zou zijn, ongeacht het openen of sluiten van kranen op de installatie. Merk op dat het openen of sluiten het debiet en de druk beïnvloedt en de goede werking van de geïnstalleerde systemen kan verstoren.
  Twee families van producten kunnen deze functies verzekeren:

  • Kleppen ‘met constant debiet’ of PICV (Pressure Independant Control Valve).
  • Kleppen met constante delta P of DPCV (Differential Pressure Control Valve).

Deze zogeheten automatische kleppen moeten op initiële waarden worden afgesteld. Merk op dat deze vorm van balanceren vooral voor nieuwe installaties wordt gebruikt. Bij oudere installaties kunnen ingrijpende onderhoudswerken, zoals de vervanging van de pomp, de ketel of thermostatische kranen gevolgen hebben voor het ontwerp van de installatie en dus ook haar evenwicht. Ook een aanpassing van de isolatie van het gebouw, die de warmteverliezen vermindert, zal een impact hebben. Dat zal gevolgen hebben voor de vereiste debieten, zodat de installatie opnieuw moet worden gebalanceerd.
Na isolatiewerken moet de installatie systematisch opnieuw worden gebalanceerd en kan het nodig zijn de balanceerkleppen, die vaak geblokkeerd zijn, te vervangen om de verwarming beter te doen werken.

Na het (her)balanceren moet de installateur een PV van de balancering afleveren. Dit kostbare document geeft een overzicht van alle hydraulische gegevens van de installatie en van de voor elke klep vereiste regeling. Deze beschrijving van de installatie zal tijdens toekomstige onderhoudswerken of ingrijpende veranderingen worden gebruikt.

 • Het herbalanceren in de praktijk
  Het herbalanceren gebeurt door een installateur of een gespecialiseerd bedrijf. Men kan verschillende methodes gebruiken: vast of proportioneel punt… Tijdens het herbalanceren wordt de installatie klep per klep weer in evenwicht gebracht. Het kan een dure operatie zijn, omdat ze veel werkuren vraagt, maar men mag haar belang voor een werking van de installatie volgens haar ontwerpvoorwaarden niet verwaarlozen. Het PV van de balancering is hier buitengewoon waardevol, omdat het voorkomt dat men tijd verliest met het opsporen van de kleppen van de installatie.

De regeling van de hydraulische debieten is een proces dat op verschillende momenten in de levenscyclus van een verwarmingsinstallatie wordt herhaald. Ze wordt beïnvloed door de eventuele renovaties van het gebouw en vereist de tussenkomst van een installateur om de installatie op lange termijn optimaal te doen werken. Dit regelmatige onderhoud is beslissend voor het comfort van de gebruiker en de duurzaamheid van de installatie.

Lees over hetzelfde thema: Dimensionering: fouten om tot elke prijs te vermijden

Source de l’image à la Une : fotolia (erphotographer)

Commentaar

Klik hier om een reactie te plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *