Praktische gids Regulering

Dichtgeslibde verwarmingscircuits: met welk materiaal vermijd je ze het best?

Busted Rusty Pipes

Het geleidelijk aan dichtslibben van verwarmingscircuits is het gevolg van enerzijds de aanwezigheid van zuurstof in het water, en anderzijds van de temperatuur van dat laatste. Deze twee fenomenen zorgen ervoor dat micro-organismen (algen) ontstaan. Bovendien werken ze corrosie in de hand doordat de metalen onderdelen – waaronder de verwarmingsketel – gaan roesten, en doen de verwarmingsbuizen dichtslibben. Dat risico kan je echter beperken met een aantal voorzorgsmaatregelen.

Kies het juiste materiaal

Metalen en meerlagenbuizen zijn volledig zuurstofdicht. In hun geval zorgt enkel de zuurstof die aanwezig was op het moment dat er water op het circuit werd gestoken voor corrosie en de vorming van micro-organismes, weliswaar in beperkte mate. Die zuurstof wordt snel afgevoerd via de ontluchters. Daarna zorgt de zuurstofdichtheid van het buismateriaal ervoor dat de corrosievorming zich stabiliseert en wordt de afzetting aan de binnenkant van de buizen tot een minimum herleid.

 

PEX daarentegen is niet zuurstofdicht. Dichtslibbende buizen vallen met dit materiaal dus niet uit te sluiten. Het is echter wel mogelijk de slibvorming te beperken door PEX-buizen te kiezen met een zuurstofbarrière op basis van etheen-vinylalcohol: EVOH. Naar schatting laten PEX-buizen zonder een dergelijke zuurstofdichte barrière bij een watertemperatuur van 40°C 5 mg zuurstof door per liter. Bij buizen met zuurstofbarrière zakt dit tot 0,1 mg. En ook al varieert deze verhouding naargelang de fabrikant, het verschil blijft aanzienlijk.

Tips voor duurzame verwarmingscircuits

Om afzettingen in verwarmingscircuits te vermijden, geven de meeste fabrikanten de volgende tips:

  • de kring zorgvuldig (en bij voorkeur meerdere keren) grondig spoelen vóór je de installatie opstart;
  • de leidingen goed ontgassen nadat je ze gevuld hebt;
  • de parameters van het water geregeld controleren (pH, TAC of carbonaathardheid, turbiditeit) en niet aarzelen om het water te vervangen zodra die waarden afwijken;
  • steek je nieuw water op het circuit, reinig dan de circuits met specifieke reinigingspompen.
  • behandel het water met corrosieremmers of bacterieremmende middelen (zodat bacteriën niet uitgroeien tot micro-organismes) en leef de aanbevolen doseringen strikt na;
  • plaats preventief een slibvanger en een ontgassingsoplossing.

Om vervuiling in de leidingen tegen te gaan, raden we aan om metalen of meerlagenbuizen te gebruiken die geen zuurstof doorlaten. Je kunt ook PEX-buizen gebruiken, maar dan moeten die met een zuurstofbarrière uitgerust zijn.