Praktische gids Regulering

Dimensionering: fouten om tot elke prijs te vermijden

donnees-hydrauliques

Als gevolg van de verbetering van de energieprestaties van gebouwen, dankzij zowel een hogere bouwkwaliteit als de vervanging van verouderde systemen (verwarming, ventilatie, verlichting…) worden installaties gevoeliger voor inschattingsfouten die vroeger geen merkbare gevolgen hadden. Dimensioneringsfouten die vroeger ‘aanvaardbaar’ waren, zijn dat niet langer, omdat ze een grotere impact op het gebouw hebben.

Installaties verbruiken minder energie maar zijn gevoeliger voor dimensionering

Dankzij de modernisering van de verwarmingssystemen kunnen we de hoeveelheid gedistribueerde energie nu aanpassen aan de delen van het gebouw en het ogenblik van de dag. Deze uiterst nauwkeurig regeling bevordert de beperking van het totale energieverbruik en verbetert het comfort van de gebruikers.

Maar hoe lager het energieverbruik, hoe groter de gevolgen van elke dimensioneringsfout. Vroeger hadden we bijvoorbeeld de gewoonte om een klep tot op een slag precies te regelen, nu is een precisie van een kwartslag vereist om een te grote impact op het energieverbruik te voorkomen.

Bestaande installaties hebben vaak een verbruik van 150 of 200 kWH/m2/jaar of zelfs meer. De huidige doelstellingen liggen veel lager, zodat zelfs de kleinste fout altijd een grotere impact zal hebben. Om fouten te voorkomen, moeten de dimensionering en de initiële regelingen zeer nauwkeurig zijn. De rol van de installateur wordt dan primordiaal: hij kan het beste ontwerp van de installatie bepalen op basis van het bestek, en wordt een echte adviseur van zijn klant.

Courante dimensioneringsfouten

  • Overdimensionering van de pompen. Een slechte dimensionering van een pomp heeft een invloed op de levensduur van de machine en op de energiefactuur. Een te grote pomp houdt voor de gebruiker risico’s in van vervroegde slijtage, gebrek aan comfort en een te hoog energieverbruik. Merk op dat ‘automatische’ pompen met variabel debiet niet universeel zijn: we moeten ze zorgvuldig kiezen, rekening houdend met de kenmerken van de installatie.
  • Een verwarmingstoestel met een te hoog vermogen. Het vermogen van het verwarmingstoestel wordt soms ‘voor de zekerheid’ te hoog gekozen. Maar die redenering kan er toe leiden dat de ketel boven zijn limieten werkt, met oververbruik, een slecht comfort en vervroegde slijtage tot gevolg.
  • Radiatoren met de breedte van de vensters plaatsen. We moeten de verwarmingsbehoeften bestuderen, niet de afmetingen van de openingen! Deze in het verleden courante praktijk is uit den boze. Te grote stralers zullen altijd hydraulische afwijkingen veroorzaken.
  • De temperatuur van de verwarmingstoestellen niet regelen of ‘ze wat hoger afstellen, voor het geval…’ Alleen de kranen gebruiken om te hoge watertemperaturen te compenseren, is geen optimale aanpak.
  • De regeling van de balanceerkleppen vergeten of verwaarlozen. De balanceerkleppen moeten systematisch volgens de berekeningen worden geregeld in plaats van ze volledig open te laten staan.

Eenvoudige oplossingen om de goede dimensionering van een installatie te garanderen

De hydraulische gegevens gebruiken

Het bepalen van de hydraulische gegevens gebeurt in de aanloop van de installatie van een verwarmingssysteem. Er zijn verscheidene berekeningen nodig om de warmteverliezen van het gebouw te kennen, het te installeren vermogen van het verwarmingstoestel te schatten en ten slotte de hydraulische debieten van de verwarming te bepalen. Daarna zal het balanceren de regelingen nauwkeurig instellen. Met deze operaties beschermt de installateur de gebruiker tegen een gebrek aan comfort, een te hoog verbruik en problemen.

Lees over hetzelfde thema:

Het netwerk balanceren

Het balanceren compenseert de ongelijkmatige verdeling van de hydraulische debieten als gevolg van de architectuur van het gebouw en haar weerslag op de netwerken. De balanceerkleppen (ook de automatische) moeten na de berekening van de hydraulische debieten systematisch worden geregeld, in plaats van ze volledig open te laten staan en dus overbodige energie te verbruiken.

Lees over hetzelfde thema:

Hoewel de recente verwarmingssystemen minder en minder energie verbruiken, is het belangrijk dat de installateur zijn klant adviseert en de gevolgen van een slechte dimensionering van de installatie uitlegt. Dat is bovendien een gelegenheid om hem diensten aan te bieden voor de verbetering van het comfort en de verlaging van het energieverbruik!

Commentaar

Klik hier om een reactie te plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *