Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie in de bouw in een notendop

efficacite-energetique

Met zijn verbruik van 40% van de totale energieproductie is de gebouwensector de grootste energieverslinder binnen de Europese Unie, nog voor de transportsector of de industrie. Zowel op Europees als op nationaal niveau werden er dan ook al tal van maatregelen getroffen om het energieverbruik van gebouwinstallaties te doen dalen met behoud van een goed comfortniveau. Vandaag moet er immers meer gedaan worden met minder. Dat is echter een evolutie die installateurs ook nieuwe perspectieven biedt!

efficacité énergétique

Hoe kunnen we een gebouw energie-efficiënter maken?

Hoe kunnen we een gebouw energie-efficiënter maken?

  • Zo zijn er de zogenaamde ‘passieve’ oplossingen die tot doel hebben om het energieverbruik van uitrustingen en materialen te verlagen. Zij houden hoofdzakelijk verband met de architectuur en uitrusting van gebouwen, waarbij de efficiëntie er in de eerste plaats in bestaat dat men ervoor zorgt dat men externe schommelingen (warmteverliezen of -winsten) niet al te zeer hoeft te ondergaan. Dat betekent dat er rekening gehouden moet worden met een aantal parameters, voordat er met het optrekken van een gebouw gestart kan worden, zoals de oriëntatie die bepalend is voor de blootstelling aan zonne-energie, de thermische isolatie, de dichtheid en het ventilatiesysteem. Verder kan er ook ingegrepen worden op de uitrustingen van het gebouw zelf en met name op de verwarming door de installatie van performantere systemen, zoals condensatie- en lagetemperatuurketels, verwarmingssystemen op basis van hernieuwbare energie of warmtekrachtkoppelingsketels die het voordeel bieden dat ze tegelijk elektrische en thermische energie produceren. En ook de warmtestralers zelf zullen daarbij geoptimaliseerd worden door ervoor te zorgen dat ze compatibel zijn met en gedimensioneerd zijn voor lage temperaturen. Ten slotte zouden we bij wijze van aanvulling de handbediende kranen nog kunnen vervangen door thermostatische kranen als eenvoudige ingreep die tot een energiebesparing van wel 28%* kan leiden.
  • De zogenaamde ‘actieve’ oplossingen die bedoeld zijn om de stromen en middelen te optimaliseren. Zij dienen zich aan in de vorm van ‘slimme’ technologische systemen die de energie-uitwisseling meten, controleren en regelen om nutteloos verbruik te voorkomen. Het kan daarbij bv. gaan om regel- en beheersystemen variërend van een eenvoudige – en eventueel programmeerbare – omgevingsthermostaat tot complexe TGB-systemen (Technisch Gebouwbeheer), aangevuld met een weergave in real time van het verbruik, een systeem voor het tellen/meten van het verbruik, …

*Technical University of Dresden, Institute of Power Engineering, Chair of Building Energy System and Heat Supply

efficacité énergétique

Welke reglementering is er intussen precies van kracht?

Binnen de Europese Unie zijn er 2 grote richtlijnen die de ontwikkelingen op het vlak van energie-efficiëntie sturen:

  • Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen die een gemeenschappelijk maatregelenkader vastlegt met als doel een verhoging van de energie-efficiëntie van de gebouwen tegen 2020 met 20% om tegen dan zogenaamde ‘passief-‘ of zelfs ‘positieve-energiegebouwen’ te krijgen;
  • Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie die de prestaties vastlegt, die verband houden met het verbruik van de componenten of systemen – al dan niet met een overeenkomstige energielabeling. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de pompen die altijd van klasse A moeten zijn om op de markt toegelaten te worden.

In België is de EPB-reglementering op 1 mei 2010 van kracht geworden om aan richtlijn 2010/31/EU te voldoen. Ze is van toepassing op alle nieuwe gebouwen, zowel de residentiële als de openbare.

De EPB stelt volgende eisen :

  • een verplichting tot een maximaal primair energieverbruik. Deze waarde houdt rekening met 5 vormen van gebruik: verwarming, productie van sanitair warm water, koeling, verlichting en hulpinrichtingen (ventilatoren en pompen);
  • De minimale K isolatiewaarde van een gebouw;
  • een oververhittingsindicator die op de gebouwen wordt toegepast om oververhitting in de zomer te vermijden.

Dankzij deze EPB-reglementering kan België in de richting van positieve-energiegebouwen evolueren, die meer energie produceren dan ze voor hun werking nodig hebben, wat uiteindelijk zal culmineren in het van kracht worden van de EPB 2020-eisen.

efficacité énergétique

Welke uitdagingen brengt dit alles met zich mee voor de installateurs?

Om aan de reductiedoelstellingen op het vlak van energieverbruik tegemoet te komen, zijn de Europese en nationale verwarmingsreglementeringen almaar strenger geworden. Daardoor is het van primordiaal belang geworden om energetisch efficiëntie woningen te bouwen en oude gebouwen te renoveren, die niet langer aan de nieuwe normen voldoen.

Deze veranderingen hebben de aanzet gegeven tot een nieuwe dynamiek bij diverse vaklui uit de bouwsector, aangezien er nieuwe knowhow door ontstaan is. Voor de installateur wordt het zo belangrijk om:

  • het gebruik van nieuwe materialen en inrichtingen die energiezuiniger zijn, goed te beheersen;
  • klanten advies te kunnen verlenen over reglementaire ontwikkelingen;
  • voorstellen te kunnen formuleren over de beste energieoplossingen (ontwerp van efficiënte installaties, integratie van onderling verbonden elementen, …).

Op lange termijn zal dit bovendien voor alle takken van de bouwsector en met name voor de loodgieters en verwarmingstechnici echte kansen op nieuwe werkgelegenheid en het aanboren van nieuwe markten met zich meebrengen.

Gelet op de collectieve bewustwording van het belang van een vermindering van het energieverbruik, hebben de regeringen een strikt beleid geïmplementeerd, gericht op het optimaliseren van de energie-efficiëntie van gebouwen. Hoewel deze maatregelen een grote impact hebben op de bouwsector, moeten ze in de eerste plaats beschouwd worden als een opportuniteit voor nieuwe tewerkstelling en het vergaren van nieuwe competenties voor installateurs die van deze nieuwe dynamiek gebruik wensen te maken.

Bron : Publicdomainpictures (Karen Arnold)
Bron pictogrammen : The Noun project

Commentaar

Klik hier om een reactie te plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *