Praktische gids

Gids voor de renovatie van een circuit

Renovatie van het verwarmingscircuit: alle tips van CoExpert

Bestaande installaties renoveren is een belangrijke activiteit voor elke verwarmingsinstallateur. Belangrijk daarbij is dat klanten en prospects op basis van de juiste gegevens worden geadviseerd over de interessantste werken. Een overzicht van de vaakst voorkomende problemen en van de mogelijke oplossingen voor de renovatie van een verwarmingscircuit.

Problemen in het verwarmingscircuit

Gebruikers hebben vooral in de winter aandacht voor hun verwarmingsnetwerk. Nochtans is de zomerperiode het ideale moment om beschadigde of defecte systemen te laten herstellen. Verwarmingsprofessionals maken in dat opzicht een onderscheid tussen twee soorten problemen in het verwarmingscircuit:

  • Dichtslibbend netwerken door de aanwezigheid van zuurstof in het verwarmingswater, met schadelijke micro-organismen als gevolg.
  • Aantasting van de materialen: de binnenkant van de leidingen wordt aangetast door corrosie of koppelingen beginnen te lekken.

Dichtslibben

Wanneer een circuit dichtslibt, is het belangrijk de toestand ervan te bepalen door een of meerdere onderdelen van het systeem te demonteren zodat de binnenkant van de buizen kan geanalyseerd worden. Het volledige netwerk vervangen is niet altijd nodig, soms is het verwijderen van de slibafzettingen al voldoende. De installateur moet evenwel altijd eerst genoeg vragen stellen aan de gebruiker over de aard van het ongemak (vb. koude ruimtes, geluid in de radiatoren, …). Op die manier kan hij de mogelijke technische oorzaak preciezer afbakenen.

Bij ontslibben kan het netwerk snel en in zijn geheel gereinigd worden. Daarvoor bestaan verschillende technieken: preventieve behandeling, hydrodynamische slibverwijdering, aflaten van het netwerk en curatieve chemische behandeling.

Over hetzelfde thema:
Dichtgeslibde verwarmingscircuits: met welk materiaal vermijd je ze het best?
Reiniging van een verwarmingsinstallatie: belang en praktische invulling

Na de slibverwijdering kan daarentegen wel blijken dat bepaalde zones aan de binnenkant zijn gecorrodeerd. In dat geval is het vaak toch noodzakelijk om het netwerk in zijn geheel te vervangen.

Lekken & gaten

Wanneer de gebruiker geregeld lekken opmerkt en het probleem niet kan oplossen, dan is dat het teken dat het materiaal zijn beste tijd gehad heeft.

– Lekken kunnen het gevolg zijn van corrosie aan de binnenkant van de leidingen. In een verwarmingscircuit wordt zuurstof relatief snel schaarser, maar door water toe te voegen aan het netwerk wordt opnieuw zuurstof aangevoerd. Het resultaat is dat micro-organismen (zoals algen) ontstaan die de corrosie van de metalen onderdelen van de installatie bevorderen.

– Zwakke punten ter hoogte van de koppelingen vormen een ander mogelijk probleem. Door het uitzetten van de buizen staan die namelijk gedurende de volledige levensduur van de installatie onder druk. Op termijn leidt dat tot mechanische moeheid en uiteindelijk tot lekken of breuken.

Dit slijtageverschijnsel komt vaker voor wanneer de koppelingen gelast werden, aangezien de incidentele oververhitting bij het lassen het materiaal kan verzwakken.

Om deze problemen te vermijden, kan het interessant zijn om de voorkeur te geven aan perskoppeling. Bij deze aansluitingstechniek wordt het materiaal vervormd om twee onderdelen te assembleren. Perskoppeling gebeurt koud, zonder vlam en met behoud van de mechanische eigenschappen van de onderdelen. Deze techniek draagt dus de voorkeur weg bij onderhoudsoperaties.

 

Over hetzelfde thema:
Het abc van de perskoppeling

Hoe renoveer je een circuit?

Wanneer de werking van een deel van het circuit wordt aangetast, dan is dat een slecht teken voor de rest van de installatie! Bijgevolg ga je in de mate van het mogelijke best over tot een volledige vervanging wanneer je een omvangrijk defect vaststelt. Het is namelijk zo dat een probleem in een bepaald deel van het netwerk vaak wijst op een algemeen probleem, behalve wanneer het duidelijk is dat het om een specifiek en zeer lokaal probleem gaat. Pak je slechts een deel van het netwerk aan, dan verschuif je het probleem in veel gevallen naar de rest van de installatie, waar het verschil tussen nieuw en oud ervoor zorgt dat de oudste onderdelen nog sneller zullen verslijten.

Wordt een defect vastgesteld, dan is het mogelijk het voorheen goed werkende netwerk te vervangen door een volledig identieke installatie. Dat is een geruststelling voor nogal wat klanten.

In het andere geval dienen de probleemzones in overleg met de klant precies vastgesteld te worden, waarna de dimensionering van het netwerk volledig opnieuw uitgedacht kan worden.

Voor je werken opstart, is de juiste diagnose van de precieze aard van het probleem dus essentieel. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de installateur als adviseur. Hij kan de klant een correct beeld geven van de eventuele bijkomende kosten voor de vervanging van de volledige installatie. Daarbij kunnen de kosten op korte termijn hoog lijken, maar door er meteen ook de voordelen op lange termijn aan te koppelen, kan de installateur de klant over de streep trekken.

Over hetzelfde thema :
Installateur, beroep in volle verandering

Techniek

Bij de renovatie van leidingen in een gebruikt of bewoond gebouw, gaat de voorkeur naar perskoppeling voor de aansluiting van de buizen. Bij deze techniek is het risico op schade aan de woningen of kantoren immers lager.

Materiaal

Meerlaagse buizen dragen de voorkeur weg. Dit materiaal buigt gemakkelijk, is minder duur dan koper en kan zichtbaar blijven. Wil de klant toch liever koper, dan bestaan ook voor dit materiaal persoplossingen. Goed om weten is dat koper in combinatie met de perstechniek ook geschikt is voor gasinstallaties na de meter.

Voordelen van perskoppeling

  • Eenvoudig en efficiënt: lassen niet nodig.
  • Snel: tot 40% tijdwinst ten opzichte van hardsolderen (braseren).
  • Voordelig: de combinatie koper-perskoppeling in 20% goedkoper dan de combinatie koper-braseren.
  • Veilig: koude aansluiting, geen gas of vlam nodig.

Over hetzelfde thema:
De voordelen van meerlagenbuizen
[Video] Perskoppelingen voor meerlagenbuizen
[Video] Verbinding: koperen perskoppelingen

Efficiënte heropstart

Vooraleer de installatie opnieuw wordt opgestart, is het eerst en vooral belangrijk het circuit zeer grondig te spoelen zodat alle sporen van de montage verwijderd worden (bramen, stof). Propere leidingen vertragen immers de slibvorming in het circuit.

Daarna kan water gestoken worden op de radiatoren, een per een en van onder naar boven:

  • De kranen moeten eerst allemaal dichtgezet worden om daarna een per een weer opengezet te worden.
  • Daarna wordt elke radiator gevuld met water en ontlucht. Op die manier wordt lucht in de leidingen tot een minimum beperkt.

Problemen met de verwarmingsinstallatie kunnen leiden tot ongemakken die de renovatie van het verwarmingscircuit vragen. Voor de installateur is hier een belangrijke rol weggelegd: hij moet elk individueel geval grondig analyseren en vervolgens de oplossing voorstellen die het beste aansluit bij de woning en het budget!