Innovatie

Het BIM maakt zijn debuut in de bouwsector

Tubature, riscaldamento, compressori, bim, convettori

Op 30 maart 2016 werd er voor het eerst in Frankrijk met BIM (‘Building Information Modelling’) geëxperimenteerd, een digitaal en collaboratief proces waarmee alle gegevens van een gebouw, van ontwerp over exploitatie tot zelfs afbraak, aangemaakt en beheerd kunnen worden. Focus op een digitale innovatie die weleens een ware revolutie in de bouwsector zou kunnen ontketenen.

Wat is BIM?

BIM staat voor ‘Building Information Modelling‘ en wordt in het Nederlands vertaald met ‘Bouwwerkinformatiemodel‘. Het biedt de verschillende tussenkomende partijen van een bouwproject de mogelijkheid om op een gezamenlijke digitale maquette alle technische gegevens van de constructie en de inhoudelijke aspecten van hun respectieve tussenkomsten te genereren en te delen.

Het BIM zelf ontstond zo’n 30 jaar geleden, wordt vandaag al in verschillende landen gebruikt en bestaat uit twee grote pijlers:

  • een samenwerkingsproces en;
  • het ontwerp van een 3D-model van het gebouw waarin alle elementen zijn opgenomen.

Zodoende biedt het professionals uit de bouwsector de mogelijkheid om alle fasen van een gezamenlijk bouwproject te optimaliseren, van het ontwerp over de exploitatie tot zelfs de uiteindelijke afbraak.

Hoe een BIM aanmaken?

De hiertoe benodigde digitale gegevens worden beheerd door fabrikanten die objecten in de vorm van onderling met elkaar verbindbare databanken aanreiken, die daarop gebruikt kunnen worden door programma’s uit ontwerpberoepen.

Deze databanken kunnen in het IFC-formaat (ISO) opgemaakt zijn of aangepast zijn aan het formaat van de software die ze benut (Revit, Archicad, …). De gebruikers van dergelijke tools kunnen op die manier technische informatie creëren, met elkaar delen en aanpassen, naarmate het project vordert. Alle elementen worden daarbij nauwkeurig gedetailleerd op de digitale maquette, zodat elke professional zijn eigen interventie met die van andere tussenkomende partijen kan plannen en coördineren. Verder kunnen er met dit proces ook verschillende hypothesen geformuleerd worden (virtuele 3D-modellen), waarvan men de gevolgen dan kan nagaan. En tot slot laat het ook toe om eventuele fouten te identificeren en ze veel vroeger in het project te corrigeren.

Zo kan een installatieonderneming de verdeelnetwerken op alle verdiepingen van een gebouw uittekenen en deze vervolgens aanpassen in functie van de verschillende technische elementen en uitrustingen die de in 3D gemodelleerde maquette bevat.

Le Bim symbolisé par une structure constituée de points et de traits

Waarom inzetten op dit BIM?

BIM is een technologie die tal van voordelen biedt:

  • Het vergemakkelijkt de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende actoren tijdens alle fasen van een bouwproject;
  • dankzij het Bouwwerkinformatiemodel kan de levensvatbaarheid van een gebouw, van zijn constructie over zijn exploitatie tot zijn uiteindelijke afbraak, virtueel getest en geanalyseerd worden;
  • het optimaliseert het beheer van hulpmiddelen en materialen en vermindert bijgevolg de kostprijs van de realisatie;
  • het geldt ook als paspoort voor het project dat op die manier tot in de kleinste details gekend is;
  • en met BIM kunnen er gebouwen gerealiseerd worden, die volledig beantwoorden aan de milieunormen en -certificeringen die in de bouwsector van kracht zijn en aan zijn actoren worden opgelegd (RT2012, BBC, RGE, …).

Een succes dat succes zal aantrekken?

Zich bewust van deze voordelen, diende Emmaüs Habitat op 30 maart 2016 de eerste BIM-bouwvergunning van Frankrijk in voor de realisatie van een project van 109 sociale huurwoningen, gelegen in de gemeente Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne).

Dit in een BIM uitgewerkt project gold daarmee als een primeur voor Frankrijk en zou de aanzet moeten vormen voor andere soortgelijke initiatieven. Het bevestigt immers de belangrijke rol die er voor de digitale wereld in de bouwsector is weggelegd, met name voor wat het bereiken van de (sectorale en ecologische) kwaliteitsdoelstellingen betreft, die er door de Staat verwacht worden.

Alle actoren uit de gebouwensector en met name de installatieondernemingen zijn er dan ook alleen maar mee gebaat om meer met digitale hulpmiddelen te werken bij de uitoefening van hun beroep en zich op die manier aan de uitdagingen van hun sector aan te passen en concurrerend te blijven.

Bron : Fotolia (LaCozza) ; The noun project (Chameleon Design)