Praktische gids

Hoe zorg je voor een veilige werf?

CoExpert werkongevallen

Vaak wordt de veiligheid op de werf gezien als een verplichting, tot op de dag dat zich effectief een ongeval voordoet. De bouwsector wordt het vaakst getroffen door ernstige ongevallen, en soms volgen die elkaar in snel tempo op. Het risico op ongevallen helemaal uitsluiten, is onmogelijk, maar de aanpassing van het gedrag en de invoering van een aantal eenvoudige regels kunnen het aantal werfongelukken doen dalen. Ook voor de verwarmingsinstallateur staat veiligheid bovenaan de prioriteitenlijst. Hij beschermt zo immers niet alleen zijn teams, maar verzekert ook de continuïteit van zijn activiteiten.

Minder risico’s door gedragsaanpassing

Zowel de werkers als hun verantwoordelijken kunnen door bepaalde houdingen het risico op ongevallen verkleinen:

 • Ken de procedures
  Op elke werf is het uiterst belangrijk dat de veiligheidsprocedures naar de letter worden gevolgd. Zijn er geen dergelijke procedures, dan moeten ze zo snel mogelijk opgesteld worden. Op het werfinstallatieplan, opgesteld door de opdrachtgever in samenspraak met de veiligheidsverantwoordelijke, moeten alle uitrustingen, de verschillende circuits en de collectieve installaties van het project aangeduid staan.
 • Persoonlijke bescherming
  De potentiële risico’s zijn van diverse aard (zie verderop in dit artikel) en verschillen van project tot project. Om je veiligheid te garanderen, is enerzijds een aangepast gedrag en anderzijds het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Al te vaak worden deze beschermingsmiddelen nog onvoldoende gebruikt op de werf. Nochtans kunnen met deze beschermingsmiddelen veel verwondingen worden vermeden: snijwonden, brandwonden, reacties op chemische producten of bescherming tegen vallende voorwerpen. We onderscheiden verschillende types:

  • handschoenen;
  • veiligheidsschoenen;
  • helm;
  • veiligheidsbril;
  • gehoorbescherming;
  • knie- en elleboogbeschermers;
  • heupgordels;
  • valbescherming voor werken op hoogte.
 • Informeren / sensibiliseren
  Ten slotte doen werfongevallen zich vaak voor in de eerste dagen waarop een medewerker wordt ingezet. Wil je risico’s voorkomen, zorg dan voor een degelijk onthaal van nieuwe medewerkers waarbij de veiligheidsprincipes worden uitgelegd of opgefrist.

De operator kan ook zelf voor zijn veiligheid zorgen: door een aangepaste houding kan hij bijvoorbeeld blessures vermijden. Dat geldt in het bijzonder voor het opheffen van lasten. Een verkeerde tilhouding leidt immers onvermijdelijk tot pijnlijke blessures, en in het slechtste geval tot werkonbekwaamheid.

Werkongevallen hun verdeling by CoExpert

Welke risico’s loop je op de werf ?

Organisaties die zich toeleggen op risicoanalyses delen de risico’s in in verschillende categorieën:

 • Mechanische risico’s
  Telkens het menselijke lichaam in contact kan komen met een bewegend onderdeel en zo een blessure kan ontstaan (schok, val, snijwond, …) is er sprake van een mechanisch risico.
 • Fysieke risico’s
  We spreken over fysieke risico’s wanneer hinder door het gebruik van machines of professionele uitrustingen gevolgen kan hebben voor de gezondheid, bijvoorbeeld door trillingen, geluidsoverlast, intens licht, …
 • Chemische risico’s
  Bij chemische risico’s brengt de blootstelling aan chemische producten – door inslikken, inademen of contact met de huid – de eigen gezondheid of veiligheid in het gevaar.
 • Biologische risico’s
  Biologische risico’s zijn het gevolg van de negatieve impact op de gezondheid van bepaalde biologische agentia (bacteriën, parasieten, virussen, …).
 • Radiologische risico’s
  Radiologisch risico verwijst naar alle risico’s ten gevolge van ioniserende straling (X-stralen bijvoorbeeld), in het bijzonder de ioniserende straling van radioactieve producten.
 • Psychosociale risico’s
  Psychosociale risico’s hebben betrekking op het raakvlak tussen het individu en zijn werksituatie: fysieke of verbale agressie, intimidatie, stress van leidinggevenden, …

Voor de installateur is het cruciaal dat hij alle werfeigen risico’s kent om erop te kunnen anticiperen, zich ertegen te kunnen beschermen en te streven naar een ongevalvrije omgeving. De regels daarvoor zijn meestal zeer eenvoudig: de veiligheidsrichtlijnen kennen en in acht nemen en beschermingsmiddelen te dragen. Hoe ruimer deze basisregels verspreid worden, hoe meer werfongevallen kunnen vermeden worden.

Commentaar

Klik hier om een reactie te plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *