Regelgeving Waterzuivering

Installateur: beroep in de kijker tijdens Wereldwaterdag 2016

installateur-journee-mondiale-eau

Sinds 1993 is 22 maart Wereldwaterdag. Elk jaar staat tijdens dit evenement van de Verenigde Naties een watergerelateerd thema centraal. Voor de editie van 2016 was dat “Water en werk”. Een thema waar zowel gebruikers, fabrikanten als installateurs hun steentje aan kunnen bijdragen.

Water, bron van ongelijkheid

Water in al zijn vormen neemt 72% van het oppervlak van de aarde in. Daarvan is het leeuwendeel zout water. Zoet water maakt slechts 0,7% van de wereldwijde reserves uit en is dan nog eens zeer ongelijk verdeeld tussen de verschillende landen. Op de klimaattop in Rio in 1992 besliste de VN daarom om de Wereldwaterdag in het leven te roepen. Sindsdien wordt de dag elk jaar georganiseerd, met telkens twee centrale doelstellingen voor ogen:

  • water beschermen als natuurlijke hulpbron;
  • toegang geven tot drinkwater aan de ganse wereldbevolking.

Sinds 2010 is toegang tot drinkbaar water trouwens door de VN erkend als een fundamenteel recht.

Wereldwaterdag 2016

Sinds 1994 wordt het thema van Wereldwaterdag gekozen in functie van internationale problemen. In 2005 stond bijvoorbeeld “Water als bron van leven” centraal, in 2009 “Water over de grenzen heen” en in 2012 “De planeet heeft dorst omdat de wereld honger heeft”. Rond deze centrale thema’s worden elk jaar debatten, tentoonstellingen, optochten en culturele activiteiten georganiseerd. Daarnaast doet de VN ook telkens aanbevelingen om water als natuurlijke hulpbron te beschermen en ter beschikking te stellen van iedereen.

Dit jaar op de eerste rij!

Elke editie van Wereldwaterdag biedt de opportuniteit om de wereld bewust te maken van het feit dat we zorgzaam moeten omgaan met water. Dat geldt voor iedereen, van particulieren tot professionelen. Vandaag werkt naar schatting de helft van de werkende wereldbevolking – 1,5 miljard mensen – in een sector die sterk afhankelijk is van water. De keuze voor “Water en werk” als centraal thema van deze 22ste editie was dus niet meer dan logisch.

Loodgieters, chauffagisten, installateurs, maar ook distributeurs, fabrikanten, industriële bedrijven, … Voor elk van hen is een rol weggelegd!

Wereldwaterdag herinnert elk jaar aan het belang van deze kostbare en schaarse natuurlijke hulpbron. Om ze te beschermen kan ieder van ons zijn steentje bijdragen. Van ambachtsman tot loodgieter, chauffagist en installateur.

Commentaar

Klik hier om een reactie te plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *