Innovatie

Enquete : Welke oplossingen voor de uitdagingen van morgen voor de verwarmingsinstallateur?

Welke oplossingen voor de uitdagingen van morgen voor de verwarmingsinstallateur?

Elk jaar bevraagt Bouwunie Technieken 200 installatiebedrijven in Vlaanderen. Op die manier maakt de sectororganisatie voor installateurs actief in verwarming, sanitair, klimaatregeling en hernieuwbare energietechnieken de stand van zaken op van de activiteiten, de perspectieven en de evolutie van de sector. Wij onthouden drie vaststellingen uit de bevraging.

1/ Te veel administratie voor de installateurs

In de enquête kaarten de Vlaamse installateurs de bureaucratie aan waar ze in hun dagelijkse activiteiten mee geconfronteerd worden. De regelgeving legt hen namelijk tal van administratieve formaliteiten op. Daardoor zijn veel bedrijven verplicht om extra administratieve medewerkers aan te werven. Die moeten bovendien beter geschoold zijn gezien de complexiteit van de procedures. Het gevolg is een dalend rendement, enerzijds doordat voortaan 1 administratieve kracht nodig is voor 3 arbeiders (vroeger was die verhouding 1 op 4), anderzijds doordat de buitenlandse concurrentie minder gecontroleerd wordt en er minder streng wordt toegezien op het naleven van de administratieve formaliteiten.
.

Vandaag is voor elke specialisatie wel een certificaat nodig, soms zelfs verschillende. Op die manier wil de Belgische overheid het beroep van installateur toegankelijker maken. Het heeft echter het omgekeerde effect: de talrijke certificaten worden door de bedrijven als een extra belasting ervaren, die ook nog eens geld kost. De opleidingen om een certificaat te behalen, zijn namelijk betalend en terwijl de installateurs in de les zetten, kunnen ze uiteraard niet ingezet worden op de werf. Een mogelijke oplossing zou de oprichting van een unieke controle-instantie kunnen zijn, althans volgens 55% van de respondenten.

Lees ook : Waarom de RESCert-certificatie behalen?

2/ Gekwalificeerd personeel vinden is niet evident

De installatiesector is volop in beweging: hernieuwbare energiesystemen maken opgang, het Internet of Things (IoT) boomt, … Helaas is het ook in die context moeilijk voor de Belgische installateurs om uit de vicieuze cirkel te geraken:
De installatiesector geniet niet het beste imago bij de ouders van de leerlingen -> Hun kroost mijdt opleidingen dus alsmaar vake -> Installatieopleidingen kennen slechts een beperkte opkomst.

3/ Meer samenwerking tussen installateurs

Kwalitatief personeel vinden wordt steeds moeilijker, maar daar staat tegenover dat meer en meer Belgische bedrijven samenwerkingen sluiten. 44% van de respondenten geeft aan bij gelegenheid samen te werken met andere installateurs. Waarom ze de contacten onderhouden met hun collega’s? Omdat ze samen kunnen intekenen op grotere projecten, zonder dat ze daarvoor alle kennis in eigen huis moeten hebben.

samen bouwen aan de CoExpert-community!

Ook al gaan installateurs in Vlaanderen gebukt onder het gewicht van de administratie en blijkt de arbeidsmarkt niet echt flexibel, toch kunnen ze hun concurrentievermogen verhogen door samenwerkingen aan te gaan. Op die manier kunnen installateurs samen een antwoord bieden op de uitdagingen van morgen.

Bron : Fotolia (luckybusiness) 

Commentaar

Klik hier om een reactie te plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *