Praktische gids

Hoe kan je je klanten helpen om de prestaties van hun verwarmingsinstallatie te verbeteren?

Naar betere prestaties van de verwarmingsinstallatie van je klant

De verwarmingsinstallateur wordt in eerste instantie beoordeeld op basis van de kwaliteit van de uitgevoerde werken. Ook de kwaliteit van zijn advies vormt evenwel een belangrijke troef om klanten aan zich te binden en zijn orderboekje te vullen. In de aanloop naar de zomer kan de installateur zijn klanten bijvoorbeeld zelf voorstellen om een diagnose van hun netwerk uit te voeren. Op die manier kan hij eventuele renovatiewerken buiten het verwarmingsseizoen inplannen. Dit geldt zowel voor kleine als voor grotere werken – voor alle budgetten dus –, telkens met betere prestaties van de installatie als gevolg.

Plaatsing van thermostaatkranen

Zijn de radiatoren van je klant nog uitgerust met handbediende kranen? Dit is het uitgelezen moment om hun vervanging door thermostaatkranen voor te stellen. Deze investering is beperkt, de verbetering van het comfort aanzienlijk (temperatuurregeling per ruimte). Bovendien kan de energiebesparing oplopen tot 20%.

Thermostatisering: werking en voordelen

Plaatsing van thermostaat

Met een kamerthermostaat kan de temperatuur voor een volledige zone beheerd worden en kunnen de dag-/nachttemperatuur en afwezigheden ingesteld worden. Op die manier wordt energie bespaard. De thermostaat is complementair met thermostaatkranen die het beheer van de temperatuur van de ruimtes in functie van een ingestelde waarde op elke thermostaatkop mogelijk maken.

Ook de plaatsing van een geconnecteerde thermostaat is een optie. Daarmee kan de verwarming op afstand aangestuurd worden met een smartphone of tablet. Naargelang het communicatieprotocol kan dit thermostaattype geïntegreerd worden in een volledig domoticasysteem waarmee ook de verlichting, de rolluiken, toegangspoort, … worden bediend.

5 aandachtspunten om domotica te koppelen aan het vervarmingssysteem

Modernisering van de verwarmingsketel

Is het circuit uitgerust met een vloerketel met een externe circulatiepomp met een vaste snelheid? Deze installatie behoort ondertussen tot de ‘oude generatie’. Een veel energiezuiniger en voordeliger alternatief is de plaatsing van een circulatiepomp met variabel debiet. Overigens schrijft ook de regelgeving deze installatie – klasse A, variabel debiet – voor bij de vervanging van een externe circulatiepomp.

In de hogere budgetcategorie kan de installateur zijn klant ook voorstellen om de vloerketel te vervangen door een condensatieketel (vloer of wand), waarin een circulatiepomp met variabele snelheid zit ingebouwd. Ook hier stimuleert de regelgeving de installatie van beter presterende systemen: bij de vervanging van een ‘klassieke’ verwarmingsketel is het voortaan verplicht een condensatieketel of een lage temperatuur verwarmingsketel te plaatsen.

Vervanging van een radiator

Om de prestaties van een circuit te kunnen verbeteren, is het soms nodig een radiator te vervangen. Dat is onder meer het geval wanneer de gelaste onderdelen van het warmteafgiftesysteem beginnen te lekken of wanneer de slibafzetting te groot is.

In deze situaties komt het er voor de installateur op aan de wensen van de klant nauwkeurig af te lijnen:

  • de huidige radiator renoveren (vrij courant bij radiatoren in gietijzer die een bepaald cachet geven aan het interieur)
  • de huidige radiator vervangen (vaak de beste oplossing).

Nieuwe radiatoren hebben een aantal onmiskenbare voordelen:

  • ze laten een betere watercirculatie toe;
  • hun debiet is uniformer, wat zorgt voor een gelijkmatige straling;
  • doorgaans zijn nieuwe radiatoren esthetischer dan oudere modellen.

De zomer is de ideale periode om renovatiewerken uit te voeren aan het verwarmingssysteem. De installateur kan op dat vlak een aantal interessante ingrepen aan zijn klanten en prospects voorstellen ter verbetering van de prestaties van hun verwarmingscircuit. Hier ligt dus een mooie kans om het orderboekje ook buiten het verwarmingsseizoen te vullen.