Praktische gids

Profiteren van de zomer om problemen uit het verwarmingsseizoen op te lossen

Netwerkproblemen : maak gebruik van de zomer om ze op te lossen

Eenmaal de zomer in het land is en het kwik begint te stijgen, hebben we de neiging om de verwarming uit het oog te verliezen tot het nieuwe schooljaar aanbreekt. Nochtans is de zomer de ideale periode om de verwarmingsinstallatie van je klanten en prospects te onderhouden. Door hen een reeks kleine werken voor te stellen, raakt je orderboekje ook buiten het verwarmingsseizoen gevuld.

radiateur

Een of meerdere radiatoren van het netwerk van mijn klant werken niet

Als installateur kan je op verschillende manieren de oorzaak van het probleem vaststellen.

 • Controleer of het verwarmingscircuit al dan niet dichtgeslibd is. Het dichtslibben van het verwarmingscircuit is het gevolg van de aanwezigheid van zuurstof in het water, waardoor micro-organismen ontstaan. Deze laatste werken corrosie in de hand doordat de metalen onderdelen – waaronder de verwarmingsketel – gaan roesten en leiden tot verstoppingen door slibvorming.
 • Ga na of het balanceringsorgaan correct is ingeregeld. De balancering is cruciaal voor het comfort van de gebruikers. Het zorgt ervoor dat het verwarmingscircuit het juiste verwarmingsvermogen levert zodat een homogene temperatuur in het gebouw wordt gegarandeerd.
 • Check of de radiatorkranen goed werken en er geen lucht in de leidingen zit.

Hoe ga je te werk?

 • Sluit de aanvoerleidingen af.
 • Koppel de radiator los.
 • Ontlucht, reinig en spoel.
 • Sluit alles opnieuw aan.
 • Steek water op het circuit.
 • Ontgas.
 • Controleer of alles juist werkt.

Lees ook deze artikels over hetzelfde thema:

Dichtgeslibde verwarmingscircuits: met welk materiaal vermijd je ze het best?
Waarom is het belangrijk om een netwerk te balanceren?
Balancering in de praktijk: welke oplossingen bestaan er om het energieverbruik te verlagen?

Mijn klant moet zijn verwarmingscircuit regelmatig ontluchten omdat zijn radiatoren lawaai maken

Dit probleem is te wijten aan microlekken waardoor abnormale hoeveelheden lucht in het verwarmingscircuit terechtkomen. Vaak is dit fenomeen gekoppeld aan drukverliezen in het netwerk.

Hoe ga je te werk?

 • Controleer de aansluitingen van het netwerk: corrosie ter hoogte van de koppelingen of een lekkende koppeling.
 • Spoor eventuele microlekken op: ter hoogte van de radiator, de verdeler of de verwarmingsketel.

eau

Mijn klant moet zijn verwarmingscircuit regelmatig bijvullen met water

Zoals in het vorige voorbeeld kan dit het gevolg zijn van een microlek.
Dit symptoom kan ook andere problemen verraden:

 • Een defecte veiligheidsklep. Die mag geen water doorlaten

Hoe ga je te werk?

  • Plaats de veiligheidsklep in ontluchtstand.
  • Controleer of er water uitloopt.
  • Plaats de klep opnieuw in veiligheidsstand.
  • Controleer of ze waterdicht is aan de buitenkant.
 • Het expansievat is “leeggelopen”. Doorgaans is dit een zeer betrouwbaar product en vertoont het zelden lekken. Het wordt echter veel gebruikt, terwijl de controle ervan soms wordt vergeten.

Hoe ga je te werk?

  • Breng weer druk in het expansievat door het “opnieuw op te blazen”.
  • Controleer na een week.
  • Is het expansievat opnieuw leeggelopen, dan moet het vervangen worden.

Remarque : Opmerking: het kan gebeuren dat een expansievat ondergedimensioneerd is. In dat geval werkt het niet naar behoren, niet omdat er een probleem is met het expansievat, maar omdat het volume ervan te klein is voor de installatie. Dit probleem stelt zich wel niet voor wandketels, waarin het expansievat ingebouwd is.

De verwarmingsketel van mijn klant valt zomaar uit

Over het algemeen valt een verwarmingsketel niet uit door een panne, maar omdat hij in veiligheid gaat.

Als installateur kan je drie belangrijke oorzaken onderzoeken:

 • Probleem met de stroomvoorziening: stroomonderbreking in het circuit van zodra het wordt ingeschakeld of bij een te lang gebruik.
 • Onstabiele gastoevoer: plotse drukverhogingen of drukverliezen in de gastoevoerleidingen. Dit komt vaak voor wanneer een oude verwarmingsketel vervangen wordt door een krachtiger systeem.
 • Te weinig water ten gevolge van een microlek of waterverlies ter hoogte van de veiligheidsklep of de boiler. De veiligheidssondes in de verwarmingsketel detecteren het te lage waterpeil en doen de verwarmingsketel in veiligheidsstand gaan.

Er is ook nog een minder voorkomende oorzaak: de verwarmingsketel valt uit doordat de rookgassen niet correct worden afgevoerd. In dat geval wordt de brander uitgeschakeld wanneer de sondes van het afvoerkanaal een verhoging van schadelijke gassen detecteren in een besloten ruimte.

Hoe ga je te werk?

 • Controleer of het afvoerkanaal proper is.
 • Ga na of de ventilator van de schouw correct werkt.
 • Controleer of het afvoerkanaal overal goed dicht is.

Ten slotte kunnen er ook problemen zijn op het vlak van de inregeling van het verwarmingssysteem. In dat geval is het aangewezen een beroep te doen op een verwarmingsketelspecialist die de regelingskaart zal bekijken.

chaudiere

De circulatiepomp van het circuit van mijn klant maakt lawaai

Een luidruchtige circulatiepomp kan verschillende oorzaken hebben:

 • Er zit lucht in de leidingen. Luchtbellen die in de circulatiepomp passeren, produceren een storend geluid. Om het probleem op te lossen, moet het verwarmingscircuit ontlucht worden.
 • De circulatiepomp heeft zijn beste tijd gehad. Het geluid kan afkomstig zijn van een probleem met de dichting of een van de lagers (minder frequent).
 • Een circulatiepomp van een oudere generatie die lang niet meer heeft gedraaid, kan lawaai maken bij de opstart. De dichting kan namelijk vastzitten op de as en soms is de motor niet krachtig genoeg om de dichting los te maken. Circulatiepompen van de nieuwere generatie, met variabele snelheid, worden regelmatig aangesproken om dit probleem te vermijden.

Mijn klant heeft problemen met zijn sanitair circuit

Problemen met het sanitair circuit zijn vaker het gevolg van een verkeerde dimensionering dan van een reëel defect aan de installatie. Dit is vooral het geval in oude woningen, waar de sanitaire installatie vooraf met minder zorg werd bestudeerd dan vandaag.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de diameter van de leidingen te klein is voor het debiet dat erdoor stroomt. Ook de toevoeging aan de installatie van een douche of een bad die initieel niet waren voorzien, kan leiden tot problemen. In dat geval dreigen de waterdebieten niet langer te volstaan om het volledige sanitaire circuit van water te voorzien.

Het fenomeen van de “wisseldouche” is een van de relatief vaak voorkomende problemen in een sanitair circuit. Om het probleem te verhelpen, kan een opslagvat toegevoegd worden aan de installatie. Het warme “reservewater” kan dan gebruikt worden wanneer de verwarmingsketel niet krachtig genoeg is om onmiddellijk sanitair warm water te leveren.

Ten slotte kunnen ook problemen opduiken ter hoogte van de warmtegenerator, zoals de kalkafzetting op een sanitaire warmtewisselaar.

Hoe ga je te werk?

 • Controleer het uitgaande debiet van de verwarmingsketel.
 • Indien nodig de warmtewisselaar demonteren en ontkalken.

Opgelet echter bij het gebruik van ontkalkingsproducten. Kalk heeft immers de neiging om eventuele lekken op te vullen. En die kunnen dus aan het licht komen eenmaal het ontkalkingsproduct zijn werk in de leidingen heeft gedaan!

Lees ook:
Installateur, beroep in volle verandering

In de zomerperiode kan je als installateur dus tal van kleine ongemakken oplossen en zo het comfort voor de gebruiker verbeteren. Het is een van de manieren om te tonen dat je als installateur ook het petje van adviseur kunt opzetten om je klanten aan je te binden door enerzijds de energie-efficiëntie te verhogen en anderzijds besparingen mogelijk te maken.