Praktische gids

[Dossier] Reiniging van een verwarmingsinstallatie: belang en praktische invulling

detartrage-tube

De mooie dagen en temperatuurstijgingen komen als geroepen. Waarom niet van de zomer profiteren om uw klanten een onderhoud van hun verwarmingsinstallatie voor te stellen? Materiaal dat niet gecontroleerd werd, vooraleer het opnieuw tijd wordt om te beginnen verwarmen, zal des te meer kans maken op een panne, wanneer de ketel op volle kracht moet werken. Het is dan ook beter om dergelijke schade nu al te voorkomen en het comfort van uw klanten deze winter te verzekeren! Hieronder alle tips van CoExpert ter zake.

Waarom is het zo belangrijk om een verwarmingsinstallatie te reinigen?

Wanneer een klant een installatie heeft met radiatoren of vloerverwarming, wordt het ten stelligste aanbevolen om jaarlijks een afspraak te maken voor het onderhoud van de eigen verwarmingsinstallatie. Dit ter verzekering van:

  • betere energieprestaties: een onderhouden installatie verbruikt minder energie en vergroot het comfort van de gebruiker in de woning;
  • een verlenging van de levensduur van de uitrustingen: bij een gecontroleerde installatie is de kans veel kleiner dat de inrichting het zal laten afweten in het winterseizoen.

En hoewel het jaarlijks onderhoud een voordeel oplevert voor de klant, is het ook een buitenkans voor de installateur. Dit is immers een uitstekende gelegenheid om kleine renovatiewerken of de vervanging voor te stellen van materiaal dat mogelijk defect is. Een prima manier om bijkomende prestaties te becijferen en te realiseren!

Boite à outils plombier chauffagiste

Hoe een verwarmingsnetwerk reinigen?

Slib verwijderen en het circuit aflaten

In de loop van de levenscyclus van een verwarmingsinstallatie kan er zich slib beginnen ophopen in de verwarmingsketels, de buizen, de thermostatische kranen en de radiatoren. Dat kan tot overmatige drukverliezen in het netwerk leiden en ervoor zorgen dat metalen onderdelen van de installatie beginnen te roesten. Op termijn kunnen deze slibafzettingen zelfs voor een totale verstopping van de leidingen zorgen.

Om dergelijke afzettingen te elimineren, moet de installateur een slibverwijdering uitvoeren, waarmee het hele netwerk snel en volledig gereinigd kan worden. Er bestaan vier types slibverwijdering:

  • de preventieve behandeling met de voorafgaande installatie van een magnetische filter om het ijzerhoudende slib en de sedimenten tegen te houden, en een elektromagnetische doseerder om corrosie te voorkomen. Bovendien kan er preventief een slibwerend of ontgassingsproduct gebruikt worden, in de aanbevolen doseringen;
  • hydrodynamische slibverwijdering met gebruik van een lage- en hogedrukreiniger die de installatie op doeltreffende wijze reinigt zonder risico op aantasting van het materieel;
  • het aflaten van het netwerk, dat bestaat uit het volledig laten weglopen van alle water uit het netwerk, gevolgd door meerdere keren krachtig spoelen. Vervolgens vul je de leiding zorgvuldig bij en let erop dat er geen lucht meer in de kring blijft;
  • een curatieve chemische behandeling voor erg vervuilde installaties om alle resten op te lossen. Opgelet: deze techniek kan erg agressief zijn en mag dus pas in laatste instantie toegepast worden, wanneer de andere methodes niets uitgehaald hebben. De producten moeten compatibel zijn met de onderdelen van de installatie en moeten strikt in de juiste concentraties gebruikt worden.

 

tube embouage réseau de chauffage

Installatie van een slibfilter

Soms is het onmogelijk om met de curatieve slibverwijderingstechnieken, zoals de chemische behandeling of de hydrodynamische slibverwijdering, een perfect proper circuit te krijgen. Om dat probleem op te lossen, wordt dan aanbevolen om een slibfilter te plaatsen (ook wel ‘slibvanger’ genoemd) op de retourleiding van de verwarming, kwestie van op die manier de warmtegenerator te beschermen en de slibdeeltjes van de installatie op te vangen. Het zal de levensduur van de verwarmingsinstallatie alleen maar ten goede komen!

Behandeling van kalkaanslag

In sommige regio’s is het leidingwater ook ‘harder’ dan elders, d.w.z. dat het een grotere concentratie aan kalk bevat. Bijgevolg bestaat na verloop van tijd de kans dat de verwarmingsinstallatie verkalkt raakt. Om dat te vermijden, wordt aanbevolen om het verwarmingsnetwerk deels of volledig te vullen met verzacht water.

Installatie van een ontluchter

Hoewel een verwarmingsinstallatie gesloten hoort te zijn, gebeurt het toch dat er lucht, afkomstig van het vulwater, bepaalde aansluitingen en slangen, PEX-buizen zonder zuurstofbarrière of zelfs het expansiesysteem tot in het netwerk kan doordringen. Dit zal tot een toename van de hoeveelheid slib in het netwerk leiden, met een afname van het thermische comfort van de gebruiker, een toename van de geluidshinder vanuit het netwerk en een verhoogd risico op corrosie tot gevolg. Om dergelijke lucht uit de installatie te kunnen laten ontsnappen, wordt dan ook aanbevolen om een ontluchter te voorzien. Dit toestel moet op de juiste plaats geïnstalleerd worden: op de toevoer van de ketel en op alle hoge punten van de kring. Opgelet: als u automatische ontluchters gebruikt, dient u na te kijken of ze wel degelijk openstaan. Anders functioneren ze niet.

Tube réseau de chauffage

Kortom, een jaarlijks onderhoud van de verwarmingsinstallatie is de beste manier om slibafzettingen te voorkomen, die afbreuk doen aan het thermisch comfort van gebruikers en de installaties beschadigen. En hoewel er curatieve oplossingen bestaan om eventuele vastgestelde problemen te verhelpen, zijn er ook beperkingen aan deze oplossingen verbonden en vergroten ze het risico op een aantasting van de netwerken. Daarom dat Installateurs hun klanten beter voorstellen om kleine preventieve installatiewerken, zoals de installatie van een slibfilter en een ontluchter, te laten uitvoeren, vooraleer het verwarmingsseizoen opnieuw begint.

Bron : Fotolia (zarg404)