Energie-efficiëntie Praktische gids Waterzuivering

De inzet van Wereldwaterdag 2017

De inzet van Wereldwaterdag 2017

Water is voor de installateur een essentieel onderdeel bij de uitoefening van zijn beroep. Water is echter een kostbare hulpbron voor ons allemaal. Daarom organiseren de Verenigde Naties elk jaar een Wereldwaterdag. Het centrale thema wijzigt iedere editie, de doelstelling niet: het grote publiek er bewust van maken dat we duurzaam met water moeten omspringen. Een rol die ook voor de installateur is weggelegd bij zijn klanten.

Wereldwaterdag

Sinds 1993 is 22 maart elk jaar Wereldwaterdag over de hele wereld. Voor professionelen en particulieren is het een ideale gelegenheid om bij te leren over deze kostbare hulpbron en het verantwoord gebruik ervan te promoten tijdens lezingen, debatten, in scholen en bij het grote publiek. Maar bovenal is Wereldwaterdag een engagement om de waterreserves in stand te houden.

eau-calcaire

Waterbehandeling: een noodzaak

Het thema van Wereldwaterdag 2017 is “Waarom water verspillen?”. Terwijl de toegang tot water in bepaalde regio’s steeds moeilijker wordt, neemt de hoeveelheid afvalwater wereldwijd enkel maar toe. Vandaag komt 80% van dat water rechtstreeks in de natuur terecht. Nochtans kan afvalwater, na de juiste behandeling, in heel wat toepassingen hergebruikt worden.

Een andere oplossing is het opvangen van het hemelwater. Dat gebeurt steeds vaker in landen waar waterstress een permanente zorg is, maar ook elders. Het water dat op die manier wordt gerecupereerd, kan onder meer gebruikt worden voor de schoonmaak, om de tuin te sproeien of het toilet door te spoelen, zelfs al dienen vooraf enkele voorzorgen genomen te worden om het hemelwater te zuiveren.

calcaire-adoucisseur

⟡ Lees ook : Welke behandeling voor hemelwater? ? ⟡

De klimaatverandering, de economische ontwikkeling en de demografische groei hebben van een beter waterbeheer een uitdaging van formaat gemaakt die we met z’n allen moeten aanpakken, zowel lokaal als op globaal niveau. Waterbehandeling maakt deel uit van de dagelijkse realiteit van de installateur en die moet dus zowel de regelgeving als de technische aspecten ervan kennen. Om je te helpen om die opdracht tot een goed einde te brengen, presenteert CoExpert een speciaal dossier rond Waterbehandeling. Warm aanbevolen!

Bron : Pexels