Praktische gids Regulering

Waarom is het zo belangrijk om een netwerk te balanceren?

equilibrage-reseau

Een verwarmingsnetwerk balanceren, betekent dat in elke straler voor het juiste debiet aan warm water wordt gezorgd.  Dit om elk appartement en elk vertrek het benodigde verwarmingsvermogen te kunnen bieden ter compensatie van de thermische verliezen. Het balanceren zelf is dan ook van cruciaal belang voor het comfort van de gebruiker en heeft daarnaast eveneens een bepalende impact op het energieverbruik. Het is dus een essentiële fase in de bouw van een netwerk en als er onvoldoende aandacht aan besteed wordt, kan dat heel wat ongemakken met zich meebrengen.

De gevolgen van een niet of slecht uitgevoerde balancering

Voor het comfort van de gebruikers…

Het balanceren van een verwarmingsnetwerk is een actie die gepland wordt tijdens de realisatie van het netwerk en waarvoor de tussenkomst van een installateur vereist is. De bedoeling ervan is het water correct verdelen over alle circuits. Als het netwerk echter niet van bij het begin correct gebalanceerd wordt, zal het water automatisch de ‘gemakkelijkste’ weg volgen, ten koste van de andere circuits. Dat zal zich vertalen in:

  • een oververhitting van de stralers die zich het dichtste bij de pomp bevinden;
  • een tekort aan warmte op de bovenverdiepingen.

Het allereerste gevolg hiervan zal het ongemak voor de gebruikers zijn:

  • sommigen zullen het te warm hebben, terwijl het voor anderen net te koud zal zijn. Een slechte balancering zal namelijk voor een temperatuur zorgen die hoger is dan normaal in goed ontsloten zones (dichtbij de pomp) en lager dan normaal in slecht bedeelde ruimten (op de bovenverdiepingen).
  • De gebruikers op de bovenverdiepingen zullen bovendien ook te kampen krijgen met aan overvolle stralers te wijten geluidshinder.
  • En tot slot zal er een slechte homogeniteit van de omgevingstemperaturen in de woningen of gehelen van verwarmde of geklimatiseerde lokalen vastgesteld worden.

… en voor het energieverbruik

Wanneer een netwerk slecht gebalanceerd is, is de kans reëel dat men het tekort aan verwarmingswater van de stralers aan de pomp zal trachten te compenseren door een verhoging van het debiet in de installatie. Die aanpak vormt echter geen oplossing, omdat dit tot extra pompkosten leidt. Bovendien zal de versnelling van de watercirculatie eveneens geluidshinder met zich meebrengen en tot een vroegtijdige erosie van het netwerk leiden. Verder leidt de gebrekkige balancering er eveneens toe dat er warmer water door het netwerk vervoerd moet worden dan in feite nodig is om een aanvaardbare temperatuur te handhaven in de slecht ontsloten ruimten. Dat zal tot een verhoging van de verwarmingscurve en dus energieverspilling leiden.

Gebruikers die worden geconfronteerd met een niet of slecht gebalanceerd netwerk, zijn meestal niet op de hoogte van de reden hiervoor. Ze zullen dan geneigd zijn om te denken dat het probleem te wijten is aan de installatie of aan de kranen, niet aan de balancering. De verantwoordelijkheid voor het gebrek zou dan wel eens bij het materieel of de installateur gelegd kunnen worden.

L'équilibrage d'un réseau permet des économies d'énergie

Voordelen van een goed gebalanceerd netwerk

Comfort van de gebruikers

Een goed gebalanceerd netwerk biedt daarentegen tal van voordelen. En dat in de eerste plaats voor het comfort van de gebruikers. Zo zal met een goede balancering voor een homogeniteit van de omgevingstemperaturen binnenin het gebouw en in de appartementen gezorgd kunnen worden, zodat vermeden kan worden dat bepaalde appartementen te veel en andere te weinig verwarmd worden. Verder zal een goede balancering eveneens bijdragen tot de zielenrust van de bewoners van de mede-eigendom. Met een goed gebalanceerd verwarmingsnetwerk zullen er immers minder klachten van huurders aan het adres van hun eigenaars of het nutsbedrijf zijn.

Besparingen op de verwarmingskosten

Een goed gebalanceerd netwerk heeft ook een directe impact op de verwarmingskosten, doordat het overbodige meerkosten helpt vermijden, die anders veroorzaakt zouden kunnen worden door het intensievere gebruik van de pomp of door een hogere verwarmingscurve. Een goed gebalanceerd netwerk staat dus synoniem voor energiebesparingen, wat een pluspunt is voor het milieu.

Wie hierover graag meer wilt lezen, raden we het artikel over de individualisering van de verwarmingskosten aan.

In de winter één graad minder moeten verwarmen, vertaalt zich immers in een besparing van 7% op de energiefactuur. En één graad meer in een gebouw in de zomer (airconditioning) levert een besparing van 13% op. Dankzij een goed gebalanceerd netwerk kan de potentiële winst op uw jaarlijkse energiefactuur dus al meteen 10 à 15% bedragen! Zonder dan nog te vergeten dat door een goede balancering ook de werking van de uitrusting geoptimaliseerd kan worden, zowel qua regeling als met betrekking tot de circulatiepomp of thermostatische kranen.

Een niet of slecht gebalanceerd verwarmingsnetwerk heeft dus tal van nefaste gevolgen, niet alleen voor het comfort van de gebruikers en de uitrustingen, maar ook voor het energieverbruik. Om dit te vermijden, is het bijgevolg onontbeerlijk om voor een goede balancering te zorgen. Zowel uw comfort als de gemoedsrust van de bewoners van het gebouw in kwestie zullen er wel bij varen.

Wie hierover graag nog meer wilt lezen, raden we ten slotte het artikel ‘Waarom een vloerverwarming regelen?’ aan.

Bron: Flickr (Reese Miles) / Bron: Fotolia (singkham)