Praktische gids Waterzuivering

#3 – Welke behandeling voor hemelwater?

eau-de-recuperation

De gemiddelde Belg verbruikt per dag 120 liter water. Om te drinken en te koken uiteraard, maar vooral ook voor de persoonlijke hygiëne en de schoonmaak. Niet voor al deze toepassingen is altijd leidingwater nodig. Opgevangen hemelwater (of regenwater) vormt in nogal wat gevallen een interessant alternatief dat zowel het drinkwaterverbruik als de waterfactuur verlaagt. Een grondige kennis van de wetgeving over het gebruik van het opgevangen hemelwater en van de oplossingen voor de behandeling ervan is echter een must.

Wetgeving over het gebruik van hemelwater

Vooral in regio’s waar waterstress een permanente zorg is, vormt het gebruik van opgevangen hemelwater een vast onderdeel van de dagelijkse realiteit. In bepaalde landen overstijgt de waterbehoefte immers geregeld het beschikbare aanbod. Dat leidt tot waterschaarste, met een grote impact op de levenskwaliteit en de economie als gevolg. Het opvangen van regenwater is in dat geval een van de mogelijke oplossingen, net als de recyclage van afvalwater of het ontzouten van zeewater.

Door de opwarming van de aarde zijn ook de westerse landen nog niet zo lang geleden beginnen kijken naar de mogelijkheden van regenwaterrecuperatie. Op die manier neemt de druk op het drinkwaternet af en kunnen natuurlijke hulpbronnen optimaal worden gebruikt.

  • In Vlaanderen is de plaatsing van een hemelwaterput (beter bekend als de regenwaterput) sinds 1 februari 2005 verplicht. Dit geldt voor alle nieuwe en vernieuwde gebouwen met een horizontaal dakoppervlak van meer dan 75 m2.
  • Dezelfde regelgeving trad eind 2006 in voege in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze is er van toepassing op alle nieuwbouwconstructies.
  • In Wallonië legt de wetgever de plaatsing van een hemelwaterput nog niet op, maar voor diverse gemeentes is het wel een noodzakelijke voorwaarde voor de toekenning van een bouwvergunning. Andere gemeentes reiken een premie uit aan inwoners die kiezen voor een hemelwaterput.

Regenwater kan niet voor eender welke toepassing worden gebruikt. Doorgaans is het gebruik ervan beperkt tot het sproeien van het gazon, het water geven aan de planten, het wassen van de auto, de schoonmaak, het spoelen van het toilet en de aansluiting van de wasmachine. Opgelet: het regenwatercircuit en dat van het leidingwater moeten volledig van elkaar gescheiden zijn.

Oplossingen voor de behandeling van hemelwater

Regenwater kan met verschillende technieken gezuiverd worden:

  • Ozon maakt door zijn sterk desinfecterende werking bacteriën, virussen en andere in het water aanwezige coliformen onschadelijk. Door de hoge kostprijs en de complexiteit van deze oplossing is ze niet echt geschikt voor particulieren.
  • Chloor verwijdert alle micro-organismen uit het opgevangen hemelwater en maakt het zo drinkbaar. Dit is de vaakst toegepaste techniek in de drinkwaterdistributie. Bij particulier gebruik is het nadeel echter dat het behandelde water een sterke chloorgeur kan hebben en niet kan gebruikt worden voor het sproeien van de tuin. Daarbij komen nog de relatief hoge onderhoudskost en de nood aan een correcte regeling van de doseerpomp.
  • Microfiltratie is een perfecte technologie voor de efficiënte behandeling van de bacteriën die zich in het opgevangen hemelwater bevinden. Toch is deze techniek weinig verspreid, vooral door de hoge kostprijs. Om een comfortabel debiet te halen, vereist deze oplossing bovendien de plaatsing van een zeer grote installatie.
  • UV-desinfectie is de voordeligste en vaakst gekozen oplossing. Met behulp van een of meerdere lage druk UV-lampen kan door straling 99,9% van de bacteriën verwijderd worden.

Welke behandelingstechniek je ook kiest, in alle gevallen is een voorfilter – met veiligheidsrooster – voor de installatie een noodzaak, net als een mechanisch filtersysteem erachter. Op die manier is het bruikbare water vrij van stofdeeltjes, bladeren en andere vervuilingen.

Het opvangen en gebruiken van regenwater levert de gebruikers besparingen op en houdt de waterreserves in stand. Een goede kennis van de geldende wetgeving is daarbij een must, maar voor het overige is het gebruik van regenwater een interessante investering op zowel ecologisch als financieel vlak!

Ontdek andere artikelen over ons speciaal dossier waterbehandeling

Behandeling van huishoudelijk water: waarom en hoe?
↣ Waarom een waterontharder plaatsen?
↣ Zijn er betrouwbare alternatieven voor de waterontharder?

Bron : Pexels / PS Photography