Praktische gids Regulering

Welke hydraulische gegevens meten en waarom?

hydraulische gegevens

De hydraulische gegevens van de netwerken stellen ons in staat om de installaties correct te dimensioneren en een optimaal thermisch comfort in de gebouwen te verzekeren. Het studiebureau moet de informatie analyseren, om de klanten te adviseren over de keuze van het best mogelijke verwarmingssysteem. Een overzicht van enkele onmisbare metingen!
Hydraulische gegevens

De schatting van de warmteverliezen van het gebouw

Eerst worden de warmteverliezen van de te verwarmen lokalen kamer per kamer berekend. De toekomstige verwarmingsinstallatie zal deze verliezen moeten compenseren om de temperatuur op het gewenste comfortniveau te houden.

Voor deze berekening vertrekken we van:

  • de oppervlakte en de samenstelling van de wanden van het gebouw;
  • de aanbevolen temperatuur in elk van de binnenzones;
  • de normale buitentemperaturen van de streek.

 

De raming van het te installeren vermogen

De berekening geeft ons een vermogen. Het komt overeen met het nuttige vermogen dat nodig is om het warmteverlies van het gebouw in de maximale omstandigheden te compenseren. Meestal wordt dit op de warmteverliezen berekende vermogen verhoogd om het te installeren vermogen te ramen. Het toe te passen percentage hangt af van de materialen van het gebouw, maar is vaak lager dan 10%. Een hoger percentage zou tot een nutteloze overdimensionering van de installatie leiden.

De hydraulische debieten van de installatie bepalen

De hydraulische debieten van de installatie bepalen

De hydraulische debieten houden rechtstreeks verband met de warmteverliezen en de temperatuurdaling in de stralers van de installatie. Ze bepalen het watervolume per tijdseenheid dat door een verwarmingsnetwerk zal circuleren.
Dit aspect is even belangrijk als de andere fasen van de berekening, want het geeft ons de dimensionering van de pompen, de leidingen en de regel- en reguleringsorganen.

Het balanceren van het netwerk

Ook de balancering garandeert de goede werking van een installatie. Ze wordt met specifieke meettoestellen gecontroleerd en compenseert de ongelijkmatige verdeling van de hydraulische debieten als gevolg van de architectuur van het gebouw.

Lees over hetzelfde thema:

Het gebruik van de hydraulische gegevens is dus primordiaal om het vereiste verwarmingsvermogen voor het gebouw niet verkeerd te ramen. Dat zou voor de klant tot een gebrek aan comfort, een te hoog verbruik en dus meerkosten leiden.
Het water is de vector die de energie van het verwarmingstoestel naar de radiator overbrengt. Elke foute of onnauwkeurige inschatting van dit vaak verwaarloosde aspect zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de goede werking van de installatie.

Image Fotolia (anyaberkut)